Посібник покликаний прийти на допомогу під час перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, а також самопідготовки у галузі поховання.

У практичному посібнику висвітлюються питання організації процесу поховання, вимоги до надання ритуальних послуг та реалізації предметів похоронної належності, а також створення та функціонування місць поховань.

Наведено законодавчі та фінансово економічні аспекти здійснення діяльності у галузі поховання, цінова політика визначення вартості ритуальних послуг та предметів похоронної належності, вимоги до контролю та відповідальність, а також практика ефективного застосування законодавства, роз’яснення та коментарі щодо окремих положень законодавства в цій галузі в нашій державі.