Завдання

Завданнями Міжнародної асоціації професіоналів похоронної справи є:

 1. Сприяння розвитку культури  та виховання поглядів на проблеми похоронної справи щодо їх наближення до європейських норм .

 2. Сприяння розвитку відносин та зв’язків між суб’єктами похоронної справи України та інших держав в похоронній галузі.

 3. Створення умов для професійного навчання та підвищення рівня підготовки кадрів для галузі похоронної справи та розповсюдження передових екологічних методів та технологій поховань.

 4. Взаємодія з державними органами організаціями та установами для реалізації програм поліпшення екології поховань, розвитку похоронної справи в Україні, та покращення обрядового обслуговування населення.

 5. Сприяння в наданні консультативної, інформаційно-методичної допомоги зацікавленим державним, громадським та іншим органам, установам і організаціям, підприємствам і окремим громадянам  з питань похоронної справи.

 6. Аналіз стану нормативно-правового та організаційного забезпечення похоронної справи та внесення пропозицій щодо їх покращення з застосуванням передового досвіду та новітніх технологій інших країн.

 7. Сприяння залученню до вирішення проблем екології  поховань та розвитку похоронної справи в Україні  широкого кола іноземних фахівців у цій галузі. 

 8. Cприяння поліпшенню обрядового обслуговування населення, сприяння в координації співробітництва недержавних похоронних організацій.

 9.  Асоціація створена, аби захищати інтереси не лише підприємців, а, насамперед, права  людей.

  Якщо вам необхідна юридична консультація, певна інформація, в межах нашої компетенції, чи просто підтримка, обов’язково звертайтесь до Міжнародної Асоціації професіоналів похоронної справи. За цим номером ви напевне отримаєте фахову допомогу безкоштовно – (044) 257-11-64.