Заступнику Голови Київської міської державної адміністрації

Крамаренко Р.М.

 

 Шановний Руслане Михайловичу!

 Щодо проекту рішення

Київської міської ради «Про

затвердження Рекомендованого

переліку ритуальних послуг в м. Києві»

 

Міжнародна асоціація професіоналів похоронної справи (далі – Асоціація) звертається до Вас з приводу незаконних дій Київради та структурних підрозділів її виконавчого органу, які матимуть місце у разі прийняття Київрадою проекту рішення «Про затвердження Рекомендованого переліку ритуальних послуг в м. Києві.

Проект рішення Київської міської ради «Про затвердження Переліку ритуальних послуг в м. Києві», розміщений в мережі Інтернет за адресою www.kmv.gov.ua (в розділі Регуляторна політика – оприлюднення проектів), головним розробником якого являється саме Управління ритуальних послуг виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

Попередньо, на одній із поточних сесій Київради, яка відбулася 22.09.2011, її депутатським складом, було прийняте протокольне рішення про повернення даного проекту рішення на повторне доопрацювання до постійно діючих комісій, в зв’язку з невідповідністю положень даного проекту регуляторного акту певним нормам чинного законодавства в Україні.

Після повторно доопрацьований проект рішення Київради «Про затвердження Переліку ритуальних послуг в м. Києві» його було змінено на проект рішення Київради «Про затвердження Рекомендованого переліку ритуальних послуг в м. Києві», який на думку Асоціації, все одно містить колізії, невідповідності та суперечить деяким нормам чинного законодавства України, що наводяться нижче.

Згідно з пунктом 2.16 даного проекту Рекомендованого переліку ритуальних послуг в м. Києві до послуг з підготовки та проведення поховання Київрадою з ініціативи Управління ритуальних послуг планується включити доставку тіла померлого з дому до місця зберігання.

На сьогоднішній день на території м. Києва повноваження щодо перевезення тіл померлих з дому до місць зберігання (моргів) делеговано спеціальній роті міліції з підбору та транспортування трупів у морг, яка є самостійним структурним підрозділом при ГУ МВС України в м. Києві, який створений та утримується за рахунок коштів міського бюджету та підставі рішення виконкому Київської міської Ради народних депутатів від 08.07.91 №142 та сесії Київської міськради від 26.06.95 №7.

Більш того, наказом МОЗ України від 17.01.95 №6, зареєстрованих в Мін’юсті України 26.07.95 за №257/793, пунктом 1.9 Правил проведення судово-медичної експертизи (досліджень) трупів у бюро судово-медичної експертизи, відповідальність за доставку трупа, його одягу та інших предметів, що безпосередньо мають відношення до трупа, у морг покладається на особу, яка призначила експертизу, і здійснюється бригадами, склад яких відповідно до місцевих умов комплектується з працівників органів Міністерства внутрішніх справ, або з працівників інших служб, що спеціалізуються на цьому.

Пунктами 1.5, 1.10 Положення про спеціальну роту міліції з підбору та транспортуванню трупів у морг, підпорядкованої ГУ МВС України в м. Києві встановлено, що:

- спеціальна рота вирішує покладені на неї завдання та функції у взаємодії з галузевими службами Головного управління, рай управліннями, бюро судово-медичної експертизи, моргами м. Києва, міською державною адміністрацією та іншими зацікавленими відомствами;

- перевезення трупів до міських моргів здійснюється безкоштовно.

Відповідно до підпункту 3.1.1 даного Положення про спеціальну роту міліції з підбору та транспортуванню трупів у морг, підпорядкованої ГУ МВС України в м. Києві, одним із основних завдань спеціальної роти являється підбір та транспортування на спеціальних автомобілях до міських моргів з вулиці, громадських місць, підприємств, установ, організацій житлових будинків раптово померлих громадян, утоплеників, смертельно травмованих при дорожньо-транспортних пригодах, осіб, що покінчили життя самогубством, або загинули внаслідок злочинних посягань та нещасних випадків.

У випадках, коли бригада швидкої медичної допомоги констатувала смерть особи, що померла на вулиці або в іншому громадському місці, доставка трупа до моргу здійснюється цією бригадою. При цьому лікар (фельдшер) бригади зобов’язаний надати черговому санітару моргу заповнений відривний талон до «Супровідного листа».

Перевезення тіл померлих з дому до місць зберігання (моргів) не є предметом діяльності Ритуальної служби, а також суб’єктів господарювання інших форм власності в даній галузі, і ні яким чином не можуть бути включені до Рекомендованого переліку ритуальних послуг в м. Києві.

Відповідно до чинного законодавства перевезення тіл померлих з дому до місць зберігання (моргів) є виключним повноваженням ГУ МВС України в м. Києві (спеціальна рота міліції з підбору та транспортування трупів у морг). Діяльність органів внутрішніх справ та закладів охорони здоров’я здійсняється на безоплатній основі згідно чинного законодавства України.

Положення статей 11, 12 Закону України «Про поховання та похоронну справу» являються чіткими імперативними нормами даного Закону, які в свою чергу встановлюють, що поле діяльності в тому числі, для Ритуальної служби м. Києва та суб’єктів господарювання інших форм власності в сфері надання ритуальних послуг, починається виключно з моменту фактичного отримання лікарського свідоцтва про смерть померлої особи, і таке свідоцтво являється підставою для надання ритуальних послуг та подальшого здійснення поховання померлого для Ритуальної служби м. Києва та суб’єктів господарювання інших форм власності в межах визначених Законом.

Тому, дія положень Закону України «Про поховання та похоронну справу», який є спеціальним нормативним актом в сфері надання ритуальних послуг, не надає повноваження та права в тому числі Ритуальній службі м. Києва і суб’єктам господарювання інших форм власності, здійснювати будь-яку діяльність в ритуальній сфері (напр. перевозити тіла померлих з дому до місць зберігання та ін.) до моменту видачі лікарського свідоцтва про смерть.

У разі підтримки Київрадою проекту Рекомендованого переліку ритуальних послуг в м. Києві в запропонованій редакції, матиме наслідки незаконних дій та грубого порушення чинного законодавства місцевою владою у разі підтримки і легалізації ініціативи Управління ритуальних послуг виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) про визнання перевезення тіл померлих з дому до моргів – ритуальною послугою та делегування її Ритуальній службі. І таке намагання, на сьогоднішній день, має місце в кулуарах Київради, по при дію чинних положень в Україні статей 11, 12 Закону України «Про поховання та похоронну справу», стаття 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції», наказу МОЗ України 08.08.2006 №545, зареєстрованого Мін’юстом України 25.10.2006 за №1152/13026 «Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті», наказу МОЗ України від 17.01.95 №6, зареєстрованих в Мін’юсті України 26.07.95 за №257/793 «Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України». Така підтримка Київради призведе до створення монополіста по перевезенню тіл померлих з дому до моргів в особі Ритуальної служби м. Києва, що в розумінні положень Закону України «Про захист економічної конкуренції» являється анти конкурентними діями.

Нещодавно, Асоціацією було отримано лист-відповідь від 20.10.2011 №7/21-13735 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, яке відповідно до Закону України «Про поховання та похоронну справу» являється спеціальним профільним центральним органом виконавчої влади в ритуальній сфері, про виключення з проекту рішення Київради «Про затвердження Рекомендованого переліку ритуальних послуг в м. Києві» пункту 2.16, відповідно до якого ритуальним службам м. Києва делегувалося б право здійсняти перевезення тіл померлих з дому до місць зберігання (моргів).

Поряд з цим, Радою підприємців Кабінету Міністрів України в листі від 21.10.2011 №1194, адресованому Голові Київської міської державної адміністрації Попову О.П., було також висловлено прохання щодо виключення пункту 2.16 з проекту Рекомендованого переліку ритуальних послуг в м. Києві. Як наслідок, Рада підприємців Кабінету Міністрів України запропонувала за доцільне доручити Головному управлінню МВС України в м. Києві та Головному управлінню охорони здоров’я в м. Києві розробити чутку службову інструкцію щодо перевезення тіл померлих та забезпечити  інформування киян з її змістом.

З огляду на вищевикладене, звертаємося до Вас з проханням втрутитися в межах повноважень в ситуацію, яка розгортається навколо прийняття депутатами Київради проекту рішення «Про затвердження Рекомендованого переліку ритуальних послуг в м. Києві», оскільки запропонована редакція даного проекту рішення, принаймні потребує суттєвого доопрацювання та зміни, в зв’язку із наявністю в тексті положень даного проекту, доволі суперечливих та незаконних норм, які з ініціативи Київради можуть бути легалізовані. Одночасно зауважуємо, що прийняття даного проекту рішення, надасть право Ритуальній службі м. Києва здійсняти повноваження, делеговані спеціальній роті міліції з підбору та транспортування трупів у морг, яка є самостійним структурним підрозділом при ГУ МВС України в м. Києві.

 Додатки:

 1. Копія проекту рішення Київради «Про затвердження Рекомендованого переліку ритуальних послуг в м. Києві» з пояснювальною запискою і АРВ;
 2. Копія Положення про спеціальну роту міліції з підбору та транспортування трупів у морг, підпорядкованої ГУ МВС України в м. Києві;
 3. Витяг із Закону України «Про поховання та похоронну справу»;
 4. Копія Статуту Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування»;
 5. Копія Правил проведення судово-медичної експертизи (досліджень) трупів у бюро судово-медичної експертизи, затверджених наказом МОЗ України від 17.01.95 №6, за реєстрова них в Мін’юсті України 26.07.95 за №257/793;
 6. Копія наказу МОЗ України 08.08.2006 №545, зареєстрованого Мін’юстом України 25.10.2006 за №1152/13026 «Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті»;
 7. Копія Прейскуранту послуг Ритуальної служби;
 8. Копія переліку ритуальних послуг, які надаються Підприємством ритуальних послуг Київської міської спілки ветеранів Афганістану.
 9. Копія листа Київського міського територіального відділення АМК України від 07.10.2011 №26-03/3041;
 10. Копія листа Київського міського територіального відділення АМК України від 12.10.2011 №26-03/3090;
 11. Копія листа Київського міського територіального відділення АМК України від 06.10.2011 №136/03-р;
 12.  Копія листа Київського міського територіального відділення АМК України від 20.09.2011 №26-03/2834;
 13.   Копія листа Мінрегіонбуду України від 20.10.2011 №7/21-13735;
 14.  Копія листа Мінрегіонбуду України від 09.09.2011 №7/12-10666;
 15.  Копія листа Мінрегіонбуду України від 09.09.2011 №7/12-10651.

 З повагою,

Віце-президент               Т.Б.Годовська