Адміністрація Президента України

Генеральна прокуратура України

Прокуратура міста Києва

Рада підприємців Кабінету Міністрів України

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

ГУ МВС України в м. Києві

Міністерство внутрішніх справ України

 

 

Щодо незаконно прийнятого рішення

Київської міської ради «Про

затвердження Переліку

ритуальних послуг в м. Києві»

 

На одній із поточних сесій Київради, яка відбулася 22.09.2011, її депутатським складом, після розгляду проекту рішення Київради «Про затвердження Переліку ритуальних послуг в м. Києві», було прийняте протокольне рішення про повернення даного проекту рішення на повторне доопрацювання до постійно діючих комісій, в зв’язку з невідповідністю положень даного проекту регуляторного акту певним нормам чинного законодавства в Україні.

Після повторно доопрацьований проект рішення Київради «Про затвердження Переліку ритуальних послуг в м. Києві» було викладено в редакції проекту рішення «Про затвердження Рекомендованого переліку ритуальних послуг в м. Києві», який все одно містив колізії, невідповідності та суперечив деяким нормам чинного законодавства України.

27.10.2011 на черговій сесії Київської міської ради було розглянуто проект рішення «Про затвердження Рекомендованого переліку ритуальних послуг в м. Києві» та проголосовано більшістю від депутатського складу Київської міської ради за його прийняття, в запропонованій депутатом Новак Наталією Василівною, редакції «Про затвердження Переліку ритуальних послуг в м. Києві».

Міжнародна асоціація професіоналів похоронної справи (далі – Асоціація) до моменту прийняття даного рішення, зверталася до Київської міської ради з відповідними зауваженнями щодо невідповідності деяких положень даного проекту рішення, який розміщувався на офіційному сайті Київської міської влади для розгляду, надання зауважень та пропозицій. Однак, численні звернення асоціації не були навіть розглянуті, не кажучи вже про їх врахування головним розробником даного проекту рішення Київради – Управлінням ритуальних послуг.

 Одним із протиріч чинному законодавству в ритуальній сфері, являється положення пункту 2.16 даного Переліку ритуальних послуг в м. Києві, відповідно до якого Київрадою з ініціативи Управління ритуальних послуг було визнано доставку тіла померлого з дому до місця зберігання ритуальною послугою. Дану, нібито, ритуальну послугу з доставки тіл померлих з дому до моргу, Київрада делегувала надавати, в тому числі комунальним ритуальним службам м. Києва, які не мають на це жодних повноважень.

Відповідно до пункту 1.9 Правил проведення судово-медичної експертизи (досліджень) трупів у бюро судово-медичної експертизи, затверджених наказом МОЗ України від 17.01.95 №6, зареєстрованих в Мін’юсті України 26.07.95 за №257/793, відповідальність за доставку трупа, його одягу та інших предметів, що безпосередньо мають відношення до трупа, у морг покладається на особу, яка призначила експертизу, і здійснюється бригадами, склад яких відповідно до місцевих умов комплектується з працівників органів Міністерства внутрішніх справ, або з працівників інших служб, що спеціалізуються на цьому.

Однак, Київрадою і її виконавчим органом (Київською міською державною адміністрацією) не було взято до уваги те, що на сьогоднішній день на території м. Києва повноваження щодо перевезення тіл померлих з дому до місць зберігання (моргів) делеговано спеціальній роті міліції з підбору та транспортування трупів у морг, яка є самостійним структурним підрозділом при ГУ МВС України в м. Києві, яка створена та утримується за рахунок коштів міського бюджету та підставі рішення виконкому Київської міської Ради народних депутатів від 08.07.91 №142 та сесії Київської міськради від 26.06.95 №7. З даного приводу Міжнародна асоціація професіоналів похоронної справи неодноразово зверталася на адресу секретаря Київради та деяких діючих депутатських фракцій, Управління ритуальних послуг, Голови Київської міської державної адміністрації, однак дані звернення навіть не було розглянуто і на сьогоднішній день не отримано жодної офіційної позиції від вказаних посадових осіб і органів київської міської влади із зазначеної проблематики.

Згідно з пунктами 1.5, 1.10 Положення про спеціальну роту міліції з підбору та транспортуванню трупів у морг, підпорядкованої ГУ МВС України в м. Києві:

- спеціальна рота вирішує покладені на неї завдання та функції у взаємодії з галузевими службами Головного управління, райуправліннями, бюро судово-медичної експертизи, моргами м. Києва, міською державною адміністрацією та іншими зацікавленими відомствами;

- перевезення трупів до міських моргів здійснюється безкоштовно.

Підпунктом 3.1.1 даного Положення про спеціальну роту міліції з підбору та транспортуванню трупів у морг, підпорядкованої ГУ МВС України в м. Києві визначено, що одним із основних завдань спеціальної роти являється підбір та транспортування на спеціальних автомобілях до міських моргів з вулиці, громадських місць, підприємств, установ, організацій житлових будинків раптово померлих громадян, утоплеників, смертельно травмованих при дорожньо-транспортних пригодах, осіб, що покінчили життя самогубством, або загинули внаслідок злочинних посягань та нещасних випадків.

У випадках, коли бригада швидкої медичної допомоги констатувала смерть особи, що померла на вулиці або в іншому громадському місці, доставка трупа до моргу здійснюється цією бригадою. При цьому лікар (фельдшер) бригади зобов’язаний надати черговому санітару моргу заповнений відривний талон до «Супровідного листа».

Перевезення тіл померлих з дому до місць зберігання (моргів) не є предметом діяльності Ритуальної служби, а також суб’єктів господарювання інших форм власності в даній галузі, і ні яким чином не можуть бути включені до Рекомендованого переліку ритуальних послуг в м. Києві.

 Відповідно до чинного законодавства, перевезення тіл померлих з дому до місць зберігання (моргів) є виключним повноваженням ГУ МВС України в м. Києві (спеціальна рота міліції з підбору та транспортування трупів у морг). Діяльність органів внутрішніх справ та закладів охорони здоров’я здійсняється на безоплатній основі згідно чинного законодавства України.

З даного приводу, Головне управління МВС України в м. Києві, якому підпорядковано самостійний структурний підрозділ спеціальної роти міліції з підбору та транспортування трупів у морг, в своєму листі від 27.10.2011 №1/5793, адресованому Заступнику голови Київської міської державної адміністрації Мазурчаку О.В., зверталося з проханням вжити відповідних заходів реагування щодо усунення порушень вимог чинного законодавства, а тому просило виключити пункт 2.16 з проекту Рекомендованого переліку ритуальних послуг в м. Києві, оскільки перевезення тіла померлого з дому до місця зберігання здійснюється до моменту отримання свідоцтва про смерть та покладається на спеціальні органи та установи.

Однак, попри офіційну позицію ГУ МВС України в м. Києві, в підпорядкуванні якого знаходиться вищевказана спеціальна рота міліції, щодо незаконності пункту 2.16 Переліку ритуальних послуг в м. Києві в частині перевезення тіл померлих з дому до моргу, Київською міською радою положення даного пункту було розглянуто та прийнято не зважаючи на численні зауваження та порушення вимог чинного законодавства.

 Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, яке являється спеціальним профільним центральним органом виконавчої влади в ритуальній сфері, своїм листом від 20.10.2011 №7/21-13735 зверталося до Київських міської ради і державної адміністрації до моменту прийняття Київрадою Переліку ритуальних послуг в м. Києві, з проханням про виключення з проекту рішення Київради «Про затвердження Рекомендованого переліку ритуальних послуг в м. Києві» пункту 2.16, відповідно до якого ритуальним службам м. Києва делегувалося б право здійсняти перевезення тіл померлих з дому до місць зберігання (моргів). Таку позицію міністерство обґрунтовувало тим, що питання доставки трупа у морг регулюється іншими актами законодавства, зокрема, наказом МОЗ України від 17.01.95 №63, зареєстрованого в Мін’юсті 26.07.95 за №257/793, положеннями якого визначено, що доставка трупа у морг може здійснюватися працівниками органів Міністерства внутрішніх справ або в окремих випадках бригадою швидкої медичної допомоги.

Обґрунтовуючи таку позицію, Мінрегіонбуд України посилається на положення статей 11, 12 Закону України «Про поховання та похоронну справу», які являються чіткими імперативними нормами даного Закону, що поле діяльності в тому числі, для Ритуальної служби м. Києва та суб’єктів господарювання інших форм власності в сфері надання ритуальних послуг, починається виключно з моменту фактичного отримання лікарського свідоцтва про смерть померлої особи, і таке свідоцтво являється підставою для надання ритуальних послуг та подальшого здійснення поховання померлого для Ритуальної служби м. Києва та суб’єктів господарювання інших форм власності в межах визначених Законом.

Тому, дія положень Закону України «Про поховання та похоронну справу», який є спеціальним нормативним актом в сфері надання ритуальних послуг, не надає повноваження та права в тому числі Ритуальній службі м. Києва і суб’єктам господарювання інших форм власності, здійснювати будь-яку діяльність в ритуальній сфері (напр. перевозити тіла померлих з дому до місць зберігання та ін.) до моменту видачі лікарського свідоцтва про смерть.

 

Також, Радою підприємців Кабінету Міністрів України, з урахуванням вищезазначеної позиції Мінрегіонбуду України, в своєму листі від 21.10.2011 №1194, адресованому Голові Київської міської державної адміністрації, було висловлено позицію щодо виключення пункту 2.16 із проекту Рекомендованого переліку ритуальних послуг в м. Києві. Обґрунтовуючи свою позицію, Рада підприємців Кабінету Міністрів України відмітила, що на сьогодні у м. Києві повноваження щодо безкоштовного перевезення тіл померлих з дому до місць їх зберігання здійснюється спеціальною ротою міліції з підбору та транспортування трупів у морг при ГУ МВС України в м. Києві і бригадами швидкої допомоги.

Таке транспортування тіл померлих чітко регламентовано та встановлено положеннями вищевказаного наказу МОЗ України від 17.01.95 №6 «Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України», зареєстрованого в Мін’юсті України 26.07.95 за №257/793.

 Отже, незважаючи на численні звернення Мінрегіонбуду України, ГУ МВС України в м. Києві, Ради підприємців Кабінету Міністрів України щодо невідповідності вимогам чинного законодавства запропонованого Управлінням ритуальних послуг для розгляду і затвердження Київрадою пункту 2.16 Переліку ритуальних послуг в м. Києві, відповідно до якого, Ритуальній службі м. Києва було надано право незаконно здійсняти перевезення тіл померлих з дому до моргу.

 Положення пункту 2.16, прийнятого Київрадою Переліку ритуальних послуг в м. Києві, суперечить чинним положенням:

- статей 11, 12 Закону України «Про поховання та похоронну справу»,

- стаття 15 Закону України «Про захист економічної конкуренції»,

- наказу МОЗ України 08.08.2006 №545 «Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті», зареєстрованого в Мін’юсті України 25.10.2006 за №1152/13026,

- наказу МОЗ України від 17.01.95 №6 «Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби України», зареєстрованого в Мін’юсті України 26.07.95 за №257/793.

 Таким чином, Міжнародна асоціація професіоналів похоронної справи звертається до Генеральної прокуратури з проханням здійснити прокурорський нагляд за додержанням і застосуванням законів Київською міською радою та її виконавчим органом (Київською міською державною адміністрацією) при прийняті Переліку ритуальних послуг в м. Києві в частинні його пункту 2.16, відповідно до якого перевезення тіл померлих до місць їх зберігання включено до переліку ритуальних послуг, в результаті чого право надавати дану послугу делеговано ритуальним службам міста Києва та всім іншим суб’єктам господарювання незалежно від форм власності та підпорядкування, які здійснюють свою діяльність в ритуальній сфері не зважаючи на те, що виконання даної функції на безкоштовній основі, покладено на спеціальну роту міліції з підбору транспортування трупів у морг, підпорядковану ГУ МВС України в м. Києві та в деяких випадках на бригади невідкладної медичної допомоги. 

Повтор на адрес міністерств:

Таким чином, Міжнародна асоціація професіоналів похоронної справи звертається до Ради підприємців Кабінету Міністрів України з проханням звернутися до Генеральної прокуратури України з приводу здійснення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів при прийняті Переліку ритуальних послуг в м. Києві в частинні його пункту 2.16 Київською міською радою та її виконавчим органом (Київською міською державною адміністрацією), відповідно до якого процедуру перевезення тіл померлих з дому до місць їх зберігання включено до переліку ритуальних послуг, в результаті чого право надавати дану послугу делеговано ритуальним службам міста Києва та всім іншим суб’єктам господарювання незалежно від форм власності та підпорядкування, не зважаючи на те, що виконання даної функції, покладено на спеціальну роту міліції з підбору транспортування трупів у морг, підпорядковану ГУ МВС України в м. Києві та в деяких випадках на бригади невідкладної медичної допомоги – на безкоштовній основі. 

 Додатки:

  1. Копія проекту рішення Київради «Про затвердження Рекомендованого переліку ритуальних послуг в м. Києві» з пояснювальною запискою і АРВ;
  2. Копія Положення про спеціальну роту міліції з підбору та транспортування трупів у морг, підпорядкованої ГУ МВС України в м. Києві;
  3. Копія Статуту Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування»;
  4. Копія Правил проведення судово-медичної експертизи (досліджень) трупів у бюро судово-медичної експертизи, затверджених наказом МОЗ України від 17.01.95 №6, за реєстрова них в Мін’юсті України 26.07.95 за №257/793;
  5. Копія наказу МОЗ України 08.08.2006 №545, зареєстрованого Мін’юстом України 25.10.2006 за №1152/13026 «Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження і смерті»;
  6. Копія листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 20.10.2011 №7/21-13735;
  7. Копія листа ГУ МВС України в м. Києві від 27.10.2011 №1/5793;
  8. Копія листа Ради підприємців Кабінету Міністрів України від 21.10.2011 №1194.

 

 

Віце-президент                                                                             Т.Б.Годовська