2012-09-06

Звернення до депутатськіх фракцій

 

 

Депутатська фракція

«Блок Леоніда Черновецького»

 

 

Депутатська фракція

 «Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина»

 

 

Депутатська фракція

 «УДАР (Український демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка»

 

 

Депутатська фракція

«Народна Партія»

 

 

Депутатська фракція

«Громадський актив Києва»

 

 

Депутатська фракція

«Партія регіонів»

 

 

Депутатська фракція

«Блок Миколи Катеринчука»

 

 

Депутатська фракція

«Столичні реформи»

 

 

Депутатська фракція

«Республіка Київ»

 

 

Депутатська фракція

«Кияни»

 

 

Депутатська фракція

«Ініціатива»

 

 

Депутатська фракція

«Відродження Києва»

 

 

Депутатська фракція

«Сильна Україна»

 

 

Депутатська група

«Соціальна справедливість»

 

 

Депутатська фракція

«Спортивний Київ»

 

 

Міжнародна асоціація професіоналів похоронної справи звертається, враховуючи доволі серйозну ситуацію, яка має місце в кулуарах Київської міської ради та в структурних підрозділах виконавчого органу – Київській міській державній адміністрації, яка полягає у перевищенні наданих повноважень та ігноруванні Конституції України та чинних в Україні законодавчих та підзаконних актів тощо.

На сьогоднішній день Київська міська рада, по при існуючі чинні законодавчі і підзаконні акти в Україні, свідомо ініціює правовий нігілізм, шляхом розробки проекту регуляторного акту (проекту рішення Київради) «Про затвердження Переліку ритуальних послуг в м. Києві», який попередньо було розміщено в мережі Інтернет за адресою www.kmv.gov.ua (в розділі Регуляторна політика – оприлюднення проектів), головним розробником якого являється саме Управління ритуальних послуг виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), для, нібито розгляду фізичними і юридичними особами, з метою отримання зауважень та пропозицій.

З даного питання, Міжнародна асоціація професіоналів похоронної справи листом від 07.09.2011 №25 з приводу прийняття Київрадою проекту рішення «Про затвердження Переліку ритуальних послуг в м. Києві» зверталася до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, як центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого Законом України «Про поховання та похоронну справу» віднесено здійснення державної політики в галузі поховань.
В своєму листі від 09.09.2011 №7/12-10665, адресованого Київській міськдержадміністрації та Управлінню ритуальних послуг, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України чітко зазначило, що проект рішення «Про затвердження Переліку ритуальних послуг» не може бути прийнятим Київрадою і потребує відхилення.

 Колізія даного проекту рішення полягає в намаганні Київської міської ради, з ініціативи Управління ритуальних послуг, перевищити повноваження, надані чинними в Україні законами як самоврядному органу, з огляду на наступне.

Як зазначалося в усіх попередніх зверненнях Асоціації, спеціальним законодавчим актом, який визначає правові засади здійснення в Україні діяльності з поховання померлих, регулює відносини, що виникають після смерті (загибелі) особи, щодо проведення процедури поховання, а також встановлює гарантії належного ставлення до тіла (останків, праху) померлого та збереження місця поховання – Закон України «Про поховання та похоронну справу» (далі – Закон).

Відповідно до положень частини першої статті 3 Закону України «Про поховання та похоронну справу» правову основу діяльності в галузі поховання становлять Конституція України, цей Закон, інші закони України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також інші нормативно-правові акти, що приймаються на виконання законів України.

Частиною п’ятою статті 8 Закону України «Про поховання та похоронну справу» встановлено межі компетенції для органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, відповідно до яких органи місцевого самоврядування та відповідно їх виконавчі органи, уповноважені:

1)                    вирішувати відповідно до закону питання про відведення земельних ділянок для організації місць поховання;
2)                    забезпечувати будівництво, утримання в належному стані та охорону місць поховання;
3)                    створювати ритуальні служби;
4)                    вирішувати питання про надання за рахунок коштів місцевих бюджетів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; про надання допомоги на поховання померлих громадян в інших випадках, передбачених цим Законом;
5)                    здійснювати контроль за дотриманням законодавства стосовно захисту прав споживачів у частині надання суб'єктами господарювання ритуальних послуг та реалізацією ними предметів ритуальної належності;
6)                    здійснювати інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.
Для організації (утворення), будівництва, утримання в належному стані та охорони місць поховання сільські, селищні, міські ради можуть створювати спеціалізовані комунальні підприємства.

Відповідно до частин першої і другої статті 9 Закону України «Про поховання та похоронну справу» ритуальні служби – спеціалізовані комунальні підприємства, що створюються органами місцевого самоврядування в порядку встановленому законом, з метою здійснення організації поховання померлих і надання ритуальних послуг, передбачених необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг, реалізації предметів ритуальної належності, передбаченим пунктом 2 частини другої статті 8 цього Закону.

Ритуальні служби можуть також надавати ритуальні послуги, не передбачені необхідним мінімальним переліком окремих видів ритуальних послуг та реалізації предметів ритуальної належності, виготовляти предмети ритуальної належності.

Згідно з частиною другою статті 8 Закону України «Про поховання та похоронну справу» спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері житлово-комунальної політики України в межах своєї компетенції:

1) реалізує державну політику в галузі поховання в порядку, встановленому законом, та здійснює контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування, їх виконавчих органів, а також суб'єктів господарювання в зазначеній сфері;
2) затверджує необхідний мінімальний перелік вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення.
До Необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 №193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.09.2004 за №1111/9710, було включено наступні ритуальні послуги:
1.    Оформлення договору-замовлення на організацію та проведення поховання. 
  1. Оформлення свідоцтва про поховання.
  2. Копання могили (викопування могили ручним або механізованим способом, опускання труни з тілом померлого в могилу, закопування могили, формування намогильного насипу та одноразове прибирання території біля могили).
  3. Монтаж та демонтаж намогильної споруди при організації підпоховання в існуючу могилу.
  4. Кремація тіл померлих.
  5. Поховання та підпоховання урни з прахом померлих у колумбарну нішу, в існуючу могилу, у землю.
  6. Зберігання урн з прахом померлих у крематорії.
  7. Організація відправлення труни з тілом чи урни з прахом померлого за межі України.
  8. Запаювання оцинкованої труни.
  9. Замощення урни з прахом померлого в колумбарну нішу.

 

Іншими словами, законодавець чітко визначив, що повноваження щодо реалізації державної політики в галузі поховання, в тому числі затвердження необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг, належать спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої  влади у сфері житлово-комунальної політики України, і аж ні як не органам місцевого самоврядування чи їх виконавчим органам.
Отже, запропонований проект рішення Київської міської ради «Про затвердження Переліку ритуальних послуг в м. Києві» є ніщо іншим, як намагання Київської міської ради, перевищуючи свої повноваження, прийняти запропонований проект регуляторного акту, враховуючи те, що повноваження щодо прийняття подібного регуляторного акту делеговані виключно спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері житлово-комунальної політики відповідно до приписів чинного Закону України «Про поховання та похоронну справу».
 
Більш того, як стало відомо Міжнародній асоціації професіоналів похоронної справи, в результаті опрацювання проекту рішення Київради «Про затвердження Переліку ритуальних послуг в м. Києві», Юридичним управлінням виконавчого органу Київської міської державної адміністрації було надано зауваження, а згодом довідку, відповідно до якої зроблено висновок, що законодавством України передбачено затвердження тільки необхідного мінімального переліку окремих видів ритуальних послуг спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері житлово-комунальної політики України.
Разом з тим, навіть з огляду на аркуш внутрішнього погодження до даного проекту рішення Київради, то його було завізовано заступником начальника Юридичного управління з поміткою – довідка.
Водночас, відповідно до Експертного висновку постійної комісії Київради з питань промисловості, інноваційної та регуляторної політики від 09.09.2011 №29/285-81, підписаної її Головою Шовкуном І.В., було зазначено, що в ході оприлюднення для обговорення даного проекту рішення Київради «Про затвердження Переліку ритуальних послуг в м. Києві», від фізичних і юридичних осіб не було отримано жодної пропозиції, а більш того зауваження.
Такі відомості являються абсолютно не правдивими та такими, що не відповідають дійсності, враховуючи те, що Міжнародною асоціацією професіоналів похоронної справи було направлено листом від 08.07.2011 №20 Зауваження до проекту регуляторного акту на адресу Головного управління з питань регуляторної політики та підприємництва (вх. №1133 від 11.07.2011), а також листом від 08.07.2011 №19 на адресу Управління ритуальних послуг (вх. №1048 від 11.07.2011).
 
Незважаючи на це, постійна комісія Київради з питань промисловості, інноваційної та регуляторної політики, не бажаючи розглядати подібні зауваження до проекту регуляторного акту, до якого дана комісія, на нашу думку, має не останнє відношення, у своїх офіційних висновках зневажаючи позицію громади, зазначає, що дана громада абсолютно лояльна до проекту рішення Київради.
Таким чином, прийняття Київською міською радою проекту рішення «Про затвердження Переліку ритуальних послуг в м. Києві» матиме наслідок перевищення наданих повноважень Конституцією України та відповідними законами Київській міській раді, враховуючи чинні положення частини другої статті 8 Закону України «Про поховання та похоронну справу», оскільки чинним законодавством України, органам місцевого самоврядування не надано повноважень щодо реалізації державної політики в галузі поховання та/або затвердження, а тому і зменшення чи збільшення переліку ритуальних послуг.
 
Прийняття даного проекту регуляторного акту, надасть виключне першочергове право ритуальній службі міста Києва (Ритуальній службі спеціалізованого Комунального підприємства «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування») на надання ритуальних послуг, які буде включено до запропонованого проекту Переліку, беручи до уваги те, що дане спеціалізоване комунальне підприємство за своєю юридично-правовою природою являється госпрозрахунковим підприємством, як і всі інші суб’єкти господарювання іншої форми власності. А тому, слід наголосити, що основною метою будь-якого суб’єкта господарювання в тому числі комунального підприємства є отримання прибутку для забезпечення власної господарської діяльності та визначених завдань і цілей. Таким чином, суб’єкт господарювання (в даному випадку комунальне підприємство), статутним правом якого є отримання прибутку, не може забезпечувати «створення рівних умов на ринку ритуального обслуговування для всіх його учасників та дотримання законодавства стосовно захисту прав споживачів», як про це зазначено в пояснювальній записці до проекту регуляторного акта, оскільки дане комунальне підприємство являється конкурентом по відношенню до суб’єктів господарювання інших форм власності.
Тому, враховуючи загальну характеристику, мету та обґрунтування  створення даного проекту регуляторного акта, наведені в пояснювальній записці до цього акта, які, як зазначається в даній пояснювальній записці до проекту, полягають в створенні рівних умов на ринку ритуального обслуговування для всіх його учасників та дотримання законодавства стосовно захисту прав споживачів, вважаємо абсолютно неправдивими, егоїстичними та завуалізованими, оскільки абсурдно було б вважати, що суб’єкт господарювання (комунальне підприємство), основною метою діяльності якого є отримання прибутку, забезпечував би для інших суб’єктів господарювання рівні умови в одному й тому ж самому сегменті ринкових відносин. Тому, подібне намагання Управління ритуальних послуг щодо впровадження в життя подібного проекту регуляторного акту є абсолютно абсурдним, протиправним і носитиме наслідки перевищення наданих повноважень органам місцевого самоврядування та їх виконавчих органів.
Поруч з цим, подібні намагання Управління ритуальних послуг виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) подати на розгляд і затвердження даний проект регуляторного акта, на думку Міжнародної асоціації професіоналів похоронної справи, може призвести до анти конкурентних дій, які полягатимуть в дискримінації приватних суб’єктів господарювання, шляхом надання переваги в здійсненні господарської діяльності в сфері ритуальних послуг суб’єкту господарювання, який заснований на комунальній власності і знаходиться в сфері управління виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).
Таким чином, прийняття даного проекту регуляторного акту носитиме характер порушення, визначених чинними положеннями Господарського кодексу України, загальних принципів господарювання в Україні, які полягають в:
забезпеченні економічної багатоманітності та рівному захисті державою усіх суб’єктів господарювання;
свободі підприємницької діяльності у межах, визначених законом;
вільному русі капіталів, товарів та послуг на території України;
обмеженні державного регулювання економічних процесів у зв’язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави;
забороні незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.
Виходячи з розміщеної інформації на офіційному порталі Київської міської влади (в розділі Регуляторна політика – плани, звіти, інформація про стан виконання) не зрозуміло, чи включено даний проект рішення Київської міської ради «Про затвердження Переліку ритуальних послуг в м. Києві» в установленому порядку до Плану з підготовки проектів регуляторних актів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на 2011 рік, що ставить під сумнів законність його розробки, і як наслідок – оприлюднення.
 

Більш того, на думку Асоціації, подібні дії Київради можуть стати поштовхом для органів місцевого самоврядування в інших регіонах України, які стануть початком хаосу у сфері ритуальних послуг, оскільки будь-яка місцева рада за аналогією з Київрадою зможе затвердити власний порядок надання та перелік ритуальних послуг, які будуть між собою різнитися і, як наслідок, прямо суперечити положенням Закону України «Про поховання та похоронну справу».  

 

З огляду на таке, слід відмітити, що Київська міська рада, оприлюднюючи подібні проекти регуляторних актів, свідомо являється ініціатором правового нігілізму, оскільки даним проектом регуляторного акту «Про затвердження Переліку ритуальних послуг в м. Києві» абсолютно не визначено коло осіб, на яких буде поширюватися дія даного нормативного акту у разі його прийняття на черговій сесії Київради.

А тому, враховуючи загальну та виключну компетенцію Київради, визначену у положеннях статей 25, 26 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», а також межі повноваження наданні Київраді ЗУ «Про поховання та похоронну справу», дія даного Переліку ритуальних послуг в м. Києві, у разі його прийняття, в межах визначених законом, повинна  поширюватися виключно на Ритуальну службу спеціалізованого КП «Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування», як на комунальне підприємство, яке віднесено до сфери управління Київради, а не на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та підпорядкування, як зазначено у аналізі регуляторного впливу і пояснювальній записці до проекту Переліку ритуальних послуг в м. Києві, що в загалі є не припустимим згідно з чинним законодавством в Україні.

 
Отже, враховуючи вищезазначене, вважаємо, прийняття Київською міською радою оприлюдненого на її офіційному порталі проекту рішення «Про затвердження Переліку ритуальних послуг в м. Києві», носитиме характер перевищення повноважень, а норми даного проекту регуляторного акту міститимуть затвердженні на місцевому рівні – анти конкурентні дії, які полягатимуть в дискримінації суб’єктів господарювання інших форм власності.
 
А тому, просимо розглянути порушене в даному зверненні проблемне питання та втрутитися в межах повноважень, з метою не допущення незаконних дій депутатським складом Київської міської ради, які можуть мати місце у разі прийняття, запропонованого проекту рішення Київради «Про затвердження Переліку ритуальних послуг в м. Києві», оскільки такі дії можуть мати продовження у разі його прийняття, що може стати поштовхом та аналогією для незаконних дій з боку органів місцевого самоврядування в інших регіонах України.
 
Додатки:
1.     Копія листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 09.09.2011 №7/12-10665. 
 
 
Віце-президент                                                                             Т.Б.Годовська