Дослідження тіломір - специфічних ділянок на кінці хромосом - проводилися в рамках проекту GERA і включають більш 675 тисяч генотипних маркерів близько 100 тисяч пацієнтів. Ці дані згодом були проаналізовані разом з медичними картами піддослідних.

У підсумку виявилося, що люди з найкоротшими тіломірами схильні до підвищеного ризику смерті. Іншими словами, чим коротші тіломіри, тим вищий ризик піти з життя передчасно. Досі скорочення довжини тіломір вчені однозначно пов'язували лише з процесом старіння організму. Прямий зв'язок довжини тіломір зі смертю не знаходили, однак дослідження групи вчених показує, що такий зв'язок таки простежується.

Це з'ясувалося в внаслідок проспективного дослідження багатоетнічної групи в 100 тисяч осіб із середнім віком 63 роки. Зв'язок смерті з довжиною їхніх тіломір став очевидним, навіть з коригуванням даних, що враховують такі фактори, як образ життя, куріння, вживання алкоголю тощо.

Тепер учені точно знають, якщо людина має тіломіри більш короткі, аніж в середньому у людей його віку, це означає, що в неї підвищений ризик смерті. Це може свідчити про прямий вплив довжини тіломір на здоров'я, і має величезне значення задля продовження життя та, в буквальному сенсі, для профілактики смерті.

Крім того, тепер відомо, що довжина тіломір обернено пропорційна віку, і у жінок тіломіри більшої довжини, аніж у чоловіків, за винятком людей молодого віку. Все це добре узгоджується з демографічною статистикою, згідно з якої в більшості країн світу жінки живуть довше чоловіків. Також дані GERA показують, що довжина тіломір позитивно корелює з такими факторами, як рівень освіти та індекс маси тіла, і негативно - з курінням і споживанням алкоголю. Однак довжина тіломір не пов'язана з депресією.

Вчені обрадувані і схвильовані новими відкриттями, адже не виключено, що тіломіри є саме тим заповітним ключем до безсмертя або хоча б суттєвого подовження життя.