З незапам'ятних часів у мордовців, котрі здавна населяли більшу частину півдня сучасної Нижегородської області РФ, існували декілька легенд, переказів, казок, оповідань і навіть пісень про те, що в сиву давнину цей народ та його пращури ховали своїх померлих на деревах і помостах (дощатих майданчиках на підвищенні).

Свідчення історії і фольклору

Справді, деякі дослідники вважають, що у мордви в глибокій старовині існували так звані наземно-повітряні поховання. Фольклорні та пізні етнографічні матеріали вказують на побутування у цього фіно-волзького народу та його предків звичаю поховання померлих у розщелині чи розвилці дерева, підвішеними на гілках дерев чи на спеціально обладнаних помостах, як це робили до недавнього часу багато народів Сибіру й Далекого Сходу. Вчені вважають, що подібна похоронна обрядовість була властива стародавнім дьяківським і городецьким прафінським племенам, які з I тисячоліття до н. е. заселяли велику територію Середнього Поволжя та волго-окського межиріччя.

У давнину на території нинішньої Нижегородської області відбувалися початкові етапи формування ранніх поволзьких фінів, в археологічному плані представлених двома близькородинними культурами - дьяківської та городецької. Цікаво, що саме дяківці і носії культури городецької вважаються одними з предків сучасних поволзьких фінів - мордви й марійців, а також зникли ще в середні століття племен меря і муромів.

Однак, на жаль, поховальний обряд давніх предків фіно-волзьких племен практично невідомий, так як незважаючи на всі старання археологів для дьяківського і городецького етносів не виявлено жодного ґрунтового могильника - і це при тому, що відомі науці городища, наприклад, городецької культури, обчислюються сотнями, розташовуючись по всій досить протяжній ділянці заплави Оки. Що ж до незнайдених поховань в ґрунтових могильниках дяківської і городецької культур, таке зазвичай буває тоді, коли стародавні люди вважали за краще ховати своїх померлих не в ґрунті, а на помостах, у будиночках мертвих, на деревах, у воді або шляхом кремації.


Перша згадка про поволзькі повітряні поховання зробив арабський мандрівник X століття Ібн Фадлан, котрий повідомляв про побачене ним у Поволжі таке: «Роблять для нього (покійного) скриньку з дерева хаданга (білої тополі), кладуть його всередину нього, забивають його над ним і кладуть разом з ним три паляниці та кухоль із водою. Вони ставлять для нього три шматка дерева на зразок дишел, підвішують його між ними й проказують: «Ми поміщаємо його між небом і землею, його спіткає дощ і сонце... І він залишається підвішеним, допоки не зносить його час і не розвіють вітри».

Цікаво, що в XIX столітті у Терюшевській волості (нині Дальнокостянтинівський район) Нижегородської губернії на кладовищах у мордви-терюхан можна було побачити поганські похоронні зруби у вигляді домовин або зрубів – дещо подібних до «будиночків мертвих», встановлених поверх могил. У 1843-му році, об'їжджаючи мордовську паству Терюшевської волості, єпископ Нижегородський і Алатирський Дмитро Сєченов побачив на мордовському кладовищі села Успенське (нині село Сарлеї) декілька поганських зрубів і наказав їх спалити. У подальшому це навіть стало причиною терюшевського повстання.

Відгомони надземних (повітряних) поховань у мордви зафіксовані дослідниками ще в XIX столітті. Зокрема, етнологи відзначили побутування цього обряду у населення сіл Сабаєво і Давидово в Кочкуровському районі сусідньої Мордовії. Там померлих взимку або ранньої весни ховали в лісі, проте замість традиційного поховання в землю труни з покійними, виготовлені з двох видовбаних колод, селяни підвішували на дерева. Подібне явище можна пояснити небажанням селян довбати примітивними знаряддями праці мерзлий грунт. Крім того, у зазначених населених пунктах таке практикувалося в умовах сезонної відсутності переправи через Суру, бо цвинтар знаходився за річкою. Коли ж навесні земля досить прогрівалася, селяни знімали труни з дерев і ховали в землю. Щось подібне було відзначено і в селі Налитово Дубенського району Мордовії, а також у селі Лебежайка Саратовської губернії. В останньому «зимових» небіжчиків взагалі не носили на кладовище, а закопували навесні разом з трунами під тими березами, на яких вони й висіли взимку.

Однак є згадки очевидців, а також археологічні, етнографічні та фольклорні свідоцтва, що мертві тіла лежали на деревах, помостах або так званих «будиночках мертвих» до повного зтлівання органіки. Але в такому разі цей таємничий поховальний обряд міг означати щось більше! Очевидно, що вже для них цей моторошний, на наш погляд звичай, сприймався як глибока архаїка, про яку достовірно вже не було відомо нічого. До речі, відомий радянський археолог Петро Третьяков зазначав, що в селах тієї ж Саратовської губернії померлих взимку не ховали в традиційних могилах, а відносили до так званої «гори плачу», підвішуючи там на гілках дерев.


Щось подібне було помічено у 1959 році у мокшан села Підгірне Конаково Темниковського району Мордовії. Один із тамтешніх переказів свідчив про священні липи, що росли в полі біля большака (тракту), і на які у великих кошиках нібито колись підвішували стародавніх людей похилого віку, котрі ніяк не могли померти природною смертю. Для поминання предків до деревам традиційно під'їжджали весільні процесії. Згідно з переказами, «похоронні» липи зростали там аж до початку ХХ століття.

«Винищили Дуболго Пічай невістки і веліли своїм чоловікам та її братам поховати її. Зробили вони з якогось негниючого дерева труну, поклали на нього свою сестрицю Дуболго Пічай. Відвезли її в якийсь великий ліс, де три дороги сходяться. Зробили підставки, і на них поклали труну. На підставки біля труни поставили наповнені пшеницею корзини». Дослідники національної культури мордви іноді посилаються на казку «Дуболго Пічай», пов'язуючи описаний в ній поховальний обряд з культурою предків мордви - городецькими племенами. І справді можна припустити, що в мордовській побутовій казці «Дуболго Пічай» збереглася згадка про давніх наземно-повітряні поховання. У мордовській народній пісні також зустрічаються натяки на можливе існування в давнину повітряних поховань. Так у пісні «Луша, Лушенька» перед смертю дівчина заповідає рідним:

«Не ховайте мене, матінко, на цвинтарі,

Поховайте мене, матінко, біля великої дороги.

Біля великої дороги, на старому дубі».

Археологічні дані

Спробуємо мордовський епічний фольклор співвіднести з археологічним матеріалом. Зокрема, звернемося до результатів розкопок ґрунтового Безводнинського могильника V-VIII століть, що знаходиться у Кстовському районі Нижегородської області. Там археолог Юрій Краснов виявив некомплектні кістяки з порушенням анатомічного порядку розташування кісток. «Таке становище, - писав він, - при якому в ґрунтовій могилі виявлялися розрізнені кістки неповного людського скелету, що лежав без анатомічного порядку, могло статися лише за тих обставин, коли спочатку померлий був похований в іншому місці, ймовірно, на відкритому повітрі, і лише через значний проміжок часу, коли тканини повністю перетлівали, а кістки могли бути частково розкрадені звірами і птахами, останки померлого переносилися до ґрунтової могили».

До речі, в кількох із поховань Краснов зазначив залишки дерев'яного тліну від плах, на яких, імовірно, напіврозкладені тіла переносилися до місця вторинного поховання. На основі вивчення розкопаного матеріалу Юрій Краснов вважав, що Безводнинський могильник був залишений особливим угрупованням поволзьких фінів, «близьких, з одного боку, муромі і частково мері, а з іншого - північним групам мордви, предкам пізнішої мордви-ерзі».


Розбираючи складний поховальний обряд етносу, який залишив Безводнинський могильник, не можна не згадати про цікавий факт. Серед зафіксованих там дорослих і дитячих поховань (150 померлих) абсолютно відсутні поховання немовлят до двох років. Однак, згідно зі статистикою, навіть у кінці XIX століття немовлят досить багато вмирало (з 1890-1894 рр. смертність вікової групи дітей до 2 років становила 48 відсотків від загального числа померлих). А уявімо собі, яка дитяча смертність була в V-VIII століття, в період функціонування Безводнинського могильника.

 Юрій Краснов вважав, що померлих у ранньому віці не ховали на загальному кладовищі. А можливо, що по відношенню до немовлят існував якийсь особливий поховальний обряд, який цими поволзькими фінами відправлявся поза територією могильника?.. Не виключено, що це був так званий «повітряний обряд», наприклад, у дуплах дерев: саме так до недавнього часу ховали тіла своїх немовлят корінні народи Сибіру та російської Півночі.

Культ Священних дерев

Цілком імовірно, що культ священних дерев, простежений у деяких народів, у тому числі у марійців та мордви, був спочатку пов'язаний саме зі звичаєм повітряного поховання, а, отже, і з культом предків. Адже відомо, що деякі народи зберігали віру в те, що в деревах втілюються душі померлих. Так, відомий етнограф Лев Штернберг схилявся до того, що звичай поховання на деревах у народів Сибіру відбувається через погляд на дерева як на божества плодючості, що й дали початок усім більш досконалим, тобто живим істотам. Логічно з цього виникає висновок, що якщо люди вийшли з дерев, то й ховати їх потрібно, повертаючи тіла до початкового середовища.

Дослідники зафіксували вірування, які дають можливість зрозуміти, що в давнину існувала також віра і в те, що душа покійного нібито набуває вигляду птаха, якому так легше відвідувати своє колишнє житло (тіло), якщо воно буде поміщене на високому місці. Дуже ймовірно, що предки мордви дотримувалися якогось із цих чи подібних анімістичних уявлень.


Шанування птаха, особливо водоплавного, було широко поширене ще у стародавніх волосовських племенах рибалок-мисливців у III-II тис. до н.е., що заселяли береги річок і озер лісової смуги Європейської частини сучасної Росії, у тому числі Нижегородської області. Це простежується за археологічними знахідками крем'яних та кістяних фігурок, що зображали качок і гусей. Вони, ймовірно, використовуються під час культово-магічних церемоній, здійснюваних шаманами волосовських племен. Можливо, ритуали ці були пов'язані з весняним прильотом водоплавних птахів, що для первісного мисливця означало закінчення важкої зими і початок весняного полювання. Однак не виключено, що у волосовців культ водоплавної птиці означав щось більше: качка могла бути ритуальним птахом, відповідальним за переселення душ померлих або загиблих у «світ інший, вічний». До речі, вважається, що волосовці говорили на прафіно-угорській мові, і не виключено, що поволзькі фіни є їхніми нащадками.

У Східній Європі в ранньому залізному столітті, а також у середні віки фіно-угорські народи - вепси, карели, мордва, марійці, зниклі меря і мурома - повсюдно виготовляли металеві прикраси із зображеннями качечок та качиних лапок. Ці шумні підвіски, якими удосталь забезпечувався етнографічний жіночий костюм, розглядаються етнографами як обереги, що оберігають тіло жінки від злих духів безпліддя. Під час розкопок стародавнього мордовського могильника Стьоксово II Нижегородської області під керівництвом арзамаського археолога Володимира Мартіянова були виявлені законсервовані в бронзових казанах дерев'яні ковші з ручками у вигляді голівок водоплаваючих птахів. Це підтверджує у мордви існування найдавнішого культу водоплавної птиці.

Замість епілогу

Загадковий випадок поховання на дереві відзначений на початку ХХ століття і в селі Георгіївському Кінешемського повіту Костромської губернії. Одного разу тамтешній батюшка пішов до лісу по гриби і випадково наштовхнувся на дивне поховання. На ременях до одного з дерев було підвішено труну, вміст якої він оглянути не наважився. Пройшов час і, набравшись сміливості, святий отець знову повернувся на те місце. Однак загадкового поховання там уже не виявилося. Повернувшись у село, батюшка спробував заговорити про «повітряну» домовину з місцевими жителями, але всі його розпитування виявилися безрезультатними. Чи було це поховання язичницьким (марійським) або старообрядницьким – так і залишилося таємницею.  Підготував Дмитро Карабельніков, nn.mk