Лікарняні (допомога по тимчасовій непрацездатності)

Лікарняні, включаючи догляд за хворою дитиною, є компенсацією втрати заробітної плати (доходу) у разі настання в особи одного з таких страхових випадків:

тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві;

необхідності догляду за хворою дитиною;

необхідності догляду за хворим членом сім'ї;

догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною;

карантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби;

тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, більш низькооплачувану роботу;

протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства;

перебування в реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм (курс реабілітаційного лікування усім працевлаштованим, які мають у ньому медичну потребу, також фінансується соцстрахом).

Право на цей вид матзабезпечення мають застраховані особи – громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні. Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи, здійснення підприємницької та іншої діяльності.

Розмір цієї допомоги залежить від страхового стажу застрахованої особи:

від 50% середньої зарплати (якщо стаж не перевищує 3 роки);

до 100% (якщо стаж – понад 8 років).

Підставою для виплати цієї допомоги є листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом – копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.

Декретні виплати (допомога по вагітності та пологах)

Допомога по вагітності та пологах надається застрахованій особі у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) і не залежить від страхового стажу.

Сума допомоги по вагітності та пологах обчислюється шляхом множення суми середньоденної заробітної плати на кількість днів фактичного перебування у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами, податки та внески з неї не утримуються.

Цей вид матзабезпечення перераховується соцстрахом не пізніше 10 робочих днів з дня отримання від роботодавця заяви-розрахунку. Кошти перераховуються на окремий поточний рахунок роботодавця, відкритий у банку для зарахування страхових коштів.

Допомога на поховання

Соцстрах виплачує допомогу на поховання (крім поховання пенсіонерів і безробітних). Ця допомога не може бути меншою розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом і призначається сім'ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть.

Крім того, у разі смерті потерпілого на виробництві, Фонд здійснює виплату одноразової допомоги (дорівнює 100 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб), а також відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням померлого.

Нагадаємо, у І кварталі 2018 року щомісячні страхові виплати збільшено на 40,6%.