Президенту України 

Віктору Федоровичу Януковичу

01220 Київ, вул. Банкова,11

 В І Д К Р И Т И Й               Л  И С Т

Шановний пане Президенте,

Цим відкритим листом ми висловлюємо об’єднану позицію всіх представників галузевих громадських організацій України з питань чинної редакції Закону України «Про поховання та похоронну справу» та проекту нової редакції Закону України «Про поховання та похоронну справу».

Міжнародна асоціація професіоналів похоронної справи звертається до Вас, як до глави держави, найвищої посадової особи в системі органів держави, гаранта додержання Конституції України з проханням застосувати важелі впливу для вирішенні питання державної ваги в галузі послуг поховання.

Причиною звернення до Вас, є складна та гостра ситуація, яка потребує негайного втручання. Ця проблема існує з 2004 року з моменту прийняття чинної редакції Закону України «Про поховання та похоронну справу». Діюча редакція статей тягне за собою негативний вплив та дає «червоне світло» процвітанню корупції, бандитизму, кримінальних випадків та непорозумінь в галузі поховання, а також знищення приватного бізнесу, як ланки народного господарства.

Зазначаємо, що всі наші звернення до Міністерства житлово-комунального господарства які тривають вже понад два роки, нажаль, ігноруються та не находять розуміння. З невідомо яких причин, фахівцями не беруться до уваги та не виносяться на обговорення наші пропозиції щодо унормування відносин суб’єктів господарювання в сфері послуг поховання. На даний час глобальним питанням існування та розвитку галузі є положення чинної редакції Закону та проекту нової редакції Закону «Про поховання та похоронну справу» - а саме статті 10 та 12.

Порушенням Основного Закону є те, що згідно статті 10 чинного і проекту  нової редакції Закону України «Про поховання та похоронну справу», виходячи із строкатості розмірів населених пунктів, щодо географічного положення, демографічної ситуації, адміністративного підпорядкування, тощо, вважаємо за потрібне засвідчити про вимогу про надання дозволів на організацію поховань та контроль за упорядкуванням кладовищ тільки між місцевими радами (місцевими адміністраціями) та суб’єктами господарювання різних форм власності, що діють в межах територіальних громад, що унормовано законодавством України про місцеве самоврядування.

Стаття 12 зобов’язує будь якого суб’єкта господарювання, підписувати договір про надання послуг поховання з комунальним підприємством, в якому зазначене підприємство є контролюючим суб’єктом на території громади.  Це - нонсенс та чистої води абсурд, який насамперед  порушує Конституцію України. Не можливо, щоб один господарюючий суб’єкт надавав право іншому, адже ці підприємства є конкуруючими!

Міністерство житло-комунального господарства не звертаючи  увагу на багаточисленні скарги підприємств, громадських організацій самоусунулось від вирішення проблемних питань та самостійно погодило законопроект в Міністерстві юстиції.

Також зазначаємо, що даний законопроект був направлений  новоствореним Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України  на розгляд КабМіну без погодження провідних установ, як то Антимонопольний комітет, Держспоживстандарт, Міністерства економічного розвитку і торгівлі тощо.

Цими діями  створюється справжнє свавілля по відношенню до взаємин між  підприємствами.

Враховуючи міжнародний досвід, вимоги Конституції України, Господарського та Цивільного Кодексу України, Законів України «Про захист економічної конкуренції», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про екологічну безпеку», та беручи до уваги лист Антимонопольного комітету України « № 23-21.3/02-10160 від 16.11.2009р., маємо достатні та вагомі підстави вважати чинний Закон України «Про поховання та похорону справу» та його нова редакція таким, що суперечать Конституційним засадам стосовно рівності всіх суб’єктів власності перед законом, а також таким, що має негативний вплив на конкуренцію при наданні послуг поховання, створюючи сприятливі умови для монополізму, рейдерству, корупції та витіснення приватного сектору господарювання.

Відповідно до статті 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) та їх державами-членами від 16.06.1994р. Україна взяла на себе зобов’язання вжити заходів для поступового приведення національного законодавства у відповідність із законодавством Європейського Союзу у тому числі в такій пріоритетній сфері як правила конкуренції, захист прав споживачів, технічні правила і стандарти, тощо.

Законодавчі засади здійснення адаптації законодавства в Україні визначені Законом України «Про Загальногодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу».

З огляду на вищевказане вважаємо, що чинна редакція та проект Закону не відповідає вимогам, що взяла на себе держава України, щодо імплементації законодавства ЄС до законодавства України.

На підставі вищевикладеного сподіваємось та маємо останню надію, що дана  інформація буде всебічно проаналізована та відредагована. Зазначаємо, що вказані заходи є вкрай важливими для держави  в сфері послуг поховання та похоронної справи.

 

З повагою,

Президент Міжнародної асоціації

професіоналів похоронної справи                                          А.П. Ландар