Починаючи з 15.03.2013 наша асоціація офіційно прийнята національним членом до складу членів Міжнародної федерації асоціацій Thanatologists Всесвітньої організації похоронної справи «FIAT-IFTA» (http://www.thanos.org), яка була створена з ініціативи підприємців різних країн світу, що працюють у ритуальній сфері, під час їх об’єднання на зустрічі в Монако у квітні 1970 року.

 

Відповідно до абзацу другого пункту 7 Рішення розширеного засідання Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України від 31.01.2012 було запропоновано звернутися до Прем’єр-міністра України з пропозицією дати доручення Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України створити за участю Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України, Ради підприємців при КМУ, Міжнародної асоціації професіоналів похоронної справи (далі – Позивач або МАППС) та Асоціації «Меморіал» робочу групу для нормативного врегулювання проблем у ритуальній сфері.

Пунктом 3 Доручення Прем’єр-міністра України від 08.02.2012 №5665/0/1-12 було надано доручення Близнюку А.М. – Міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Аніщенку О.В. – Міністру охорони здоров’я України та Захарченку В.Ю. – Міністру внутрішніх справ України у двотижневий строк провести зустріч з представниками Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, Міжнародної асоціації професіоналів похоронної справи та Асоціації «Меморіал», на якій обговорити проблеми, пов’язані із діяльністю суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги, та виробити дієві шляхи розв’язання.

 

На виконання зазначеного доручення Прем’єр-міністра України, за участі представників від Мінрегіонбуду України, МОЗ України, МВС України, Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, МАППС та Асоціації «Меморіал», було проведено робочу нараду щодо обговорення проблем, пов’язаних із діяльністю суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги, та вироблення дієвих шляхів, за результатами якої було прийнято протокольне рішення №1 від 16.02.2012, відповідно до якого було досягнуто згоди про таке:

«1. Мінрегіону України:

-         внести зміни до Необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 19.11.2003 №193, стосовно уточнення неналежності доставки тіла померлого в морг та надання постмортальних послуг до ритуальних послуг, а також щодо заборони розголошення конфіденційної інформації про факт настання смерті людини працівниками органів внутрішніх справ, закладів охорони здоров’я, органів реєстрації актів громадського стану».

 

Згодом, в межах проведеного наступного засідання круглого столу з питань обговорення проблем пов’язаних із діяльністю суб’єктів господарювання різних форм власності, що надають ритуальні послуги, та вироблення дієвих шляхів їх розв’язання, за участі представників Мінрегіонбуду України, МОЗ України, МВС України, Антимонопольного комітету України, Мінекономіки України, Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України, МАППС та Асоціації «Меморіал», представники МОЗ України наголосили на доцільності внесення змін до нормативних актів МОЗ України, що регулюють діяльність медичних закладів під час дослідження тіла померлого, підготовки та видачі тіла померлого його рідним для уточнення відповідного переліку таких процедур.

За результатами проведеного даного круглого столу, його учасниками було прийняте протокольне рішення від 27.04.2012 №1, відповідно до якого:

«1. МОЗ України та МВС України:

1.1.         Забезпечити погодження розроблених Мінрегіоном проектів наказів: «Про внесення змін до Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань» та «Про внесення змін до Необхідного мінімального переліку щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення».

1.2.         Подати пропозиції Мінрегіону України щодо механізму законодавчого врегулювання питання транспортування тіла померлого в морг.

2.                Мінрегіону:

2.1.         Забезпечити подання розроблених та погоджених наказів на реєстрацію до Міністерства юстиції України».

 

В результаті проведення ряду робочих зустрічей і засідань круглиг столів, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.09.2013 №449 було затверджено Зміни до Необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу від 19.11.2003 №193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.09.2004 №1112/9711, який було подано до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію.

Відповідно до пункту 2 Змін, пункт 20 Необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу від 19.11.2003 №193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.09.2004 №1112/9711, викладався в такій редакції:

«20. Не є ритуальними такі послуги:

зберігання тіл померлих в холодильній камері,

Обмивання та дезінфекційна обробка тіл померлих,

протиаутолізна обробка тіл померлих,

реставрація обличчя тіл померлих,

косметичні послуги, що надаються тілам померлих,

гоління облич тіл померлих,

одягання тіл померлих,

підготовка тіл померлих до бальзамування,

бальзамування тіл померлих,

очищення шлунково-кишкового тракту тіл померлих,

укладання тіла померлого до труни,

інші послуги моргу.

Надання зазначених послуг проводиться у відповідності до вимог санітарного законодавства та/або актів, що регламентують діяльність бюро судово-медичної експертизи і патологоанатомічних центів (бюро, відділень закладів охорони здоров’я)».

Однак, на підставі до наказу Міністерства юстиції України від 07.10.2013 №2121/5 було повернуто без державної реєстрації для доопрацювання наказ Мінрегіонбудуд України від 16.09.2013 №449 «Про затвердження Змін до Необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення».

Згідно з Висновком про доопрацювання нормативно-правового акта (наказу Мінрегіонбуду України від 16.09.2013 №449) пункт 2 даного нормативно-правового акта визначено переліг послуг, що не є ритуальними послугами, необхідно доопрацювати, враховуючи пункт 2 частини другої статті 8 Закону України «Про поховання та похоронну справу», яким до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, віднесено затвердження виключно необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення.

З огляду на таке, пунктом 1 Необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу від 19.11.2003 №193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.09.2004 №1112/9711, встановлено, що цей Перелік вимог визначає необхідний мінімальний перелік вимог щодо порядку організації поховання померлих та ритуального обслуговування населення в населених пунктах України.

Статтею 2 Закону України «Про поховання та похоронну справу» встановлено, що ритуальні послуги – послуги, пов’язані з організацією поховання та облаштуванням місця поховання.

В своєму Висновку до нормативно-правового акта, Мін’юстом України в обґрунтування причин в поверненні на доопрацювання нормативно-правового акта було зазначено (абз. 2 стор. 4 Висновку), що «… враховуючи пункт 2 частини другої статті 8 Закону України «Про поховання та похоронну справу», яким до повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, віднесено затвердження виключно необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення».

Дане твердження Міністерства юстиції Укрїни є абсолютно безпідставне та не законне, оскільки аналізуючи чинні положення частини другої статті 8 даного Закону слід відмітити про зворотність твердження Відповідача, а саме: частиною другою даної статті Закону встановлено, що центральному органові виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства, в межах своєї компетенції надано повноваження:

1)    забезпечувати формування державної політики у сфері поховання,

2)    затверджувати необхідний мінімальний перелік вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення,

3)    здійснювати інші повноваження, передбачені законом.

Враховуючи те, що Мінрегіонбуду України, відповідно до покладених на нього Законом обов’язків і наданих повноважень, надано право забезпечувати формування державної політики у сфері поховання, постає питання, яким чином центральний орган виконавчої влади може в повній мірі та належно забезпечувати формування даної державної політики у сфері поховання, якщо жодним чинним в Україні нормативним актом не визначено, або вичерпний перелік послуг, які є ритуальними, або перелік послуг, які не є ритуальними, як по своєму змісту, так і відповідно до своєї правової природи?

В свою чергу, ч. 1 ст. 12 Закону України «Про поховання та похоронну справу» встановлено, що особа, яка  зобов'язалася  поховати  померлого,  на підставі свідоцтва про смерть звертається згідно із статтею 8 цього Закону до сільського голови або ритуальної служби з приводу укладення відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання.  Ця особа має право вибирати виконавців послуг серед суб'єктів господарської діяльності, які уклали договори із сільським головою або ритуальною службою про надання цих послуг.

Іншими словами, підставою надавати комплекс послуг з поховання та реалізовувати предмети ритуальної атрибутики для будь-якої особи, в тому числі юридичної і фізичної-підприємця незалежно від форм власності і підпорядкування, являється свідоцтво про смерть, оформлене та видане в установленому законодавством порядку.

У відповідності до пункту 1 розділу 5 Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Мін’юсту України від 18.10.2000 №52/5, зареєстрованих в Мін’юсті України 18.10.2000 за №719/4940, підставою для державної реєстрації смерті, так відповідно видачі свідоцтва про смерть є:

     а) лікарське свідоцтво про смерть (форма №106/о), форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 №545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за №1150/13024;
     б) фельдшерська довідка про смерть (форма №106-1/о), форма якої затверджена наказом Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 №545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2006 за №1150/13024;
     в) лікарське свідоцтво про перинатальну смерть;
     г) рішення суду про оголошення особи померлою;
     ґ) рішення суду про встановлення факту смерті особи в певний час;
     д) повідомлення державного архіву або органів Служби безпеки України у разі реєстрації смерті осіб, репресованих за рішенням несудових та судових органів;
     е) повідомлення установи виконання покарань або слідчого ізолятора, надіслане разом з лікарським свідоцтвом про смерть.

Беручи до уваги вищенаведений перелік документів, які являються підставою для проведення державної реєстрації смерті фізичної особи та видачі свідоцтва про смерть, то вони складаються і видаються після проведення всіх процедур, перелік яких планувалося до затвердження в п. 2 Змін до Необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.09.2013 №449, який повернуто на доопрацювання.

Тобто, з огляду на положення ч. 1 ст. 12 Закону України «Про поховання та похоронну справу», надання даних процедур, згідно п. 2 Змін до Необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення, не підпадає під дію даного Закону, а тому вони не можуть визнаватися – ритуальними.

 

З огляду на вищевикладене, Міжнародна асоціація професіоналів похоронної справи вважає рішення Міністерства юстиції України щодо повернення без державної реєстрації наказу Мінрегіонбуду України від 16.09.2013 №449 «Про внесення змін до Необхідного мінімального переліку щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення» – передчасним та таким, що потребує більш глибшого вивчення та доопрацювання, оскільки подібний нормативно-правовий акт потрібен похоронній галузі для того, щоб уникнути в ній корупційних діянь та випадків незаконної діяльності тощо.

Більш того, не прийняття даного нормативного акту може призвести до посилення і так, не аби якої соціальної напруги серед споживачів ритуальних товарів і послуг, яка вже довгий час існує в суспільствві, оскільки відсутність в чинному законодавстві правової норми, яку Мінрегіонбуд України намагається затвердити в пункті 2 нормативного акту, дає змогу на зловживання та корупційні діяння з боку певних осіб, які поповнюють свої статки за рахунок людського горя.

Таким чином, Міжнародна асоціація професіоналів похоронної справи звертається до Вас, – шановний Спірідоне Павловичу, як до голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, до контролюючої функції якого віднесено такі сфери віддання, як: житлово-комунальне господарство та регіональна політика, з проханням:

-         прийняти до розгляду дане звернення на черговому засіданні Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної (далі – Комітет);

-         за наслідками розгляду порушеного питання в даному звернені на засіданні Комітету, в установленому порядку звернутися до Кабінету Міністрів України з проханням надати відповідне доручення:

1)    Мінрегіонбуду України, як головному розробнику наказу від 16.09.2013 №449 «Про внесення змін до Необхідного мінімального переліку щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення», повторно подати нормативний акт, який затвердженого зазначеним наказом, на державну реєстрацію в такій редакції:

«1. Пункт 20 викласти в такій редакції:

«20. Не є ритуальними такі послуги:

зберігання тіл померлих в холодильній камері,

обмивання та дезінфекційна обробка тіл померлих,

протиаутолізна обробка тіл померлих,

реставрація обличчя тіл померлих,

косметичні послуги, що надаються тілам померлих,

гоління облич тіл померлих,

одягання тіл померлих,

підготовка тіл померлих до бальзамування,

бальзамування тіл померлих,

очищення шлунково-кишкового тракту тіл померлих,

укладання тіла померлого до труни,

перевезення тіл померлих на дому до моргу (патологоанатомічного відділення, судово-медичної експертизи тощо),

інші послуги моргу.

Надання зазначених послуг проводиться у відповідності до вимог санітарного законодавства та/або актів, що регламентують діяльність бюро судово-медичної експертизи і патологоанатомічних центів (бюро, відділень закладів охорони здоров’я)».

2)    Міністерству юстиції України – неухильно провести державну реєстрацію даного наказу та нормативного акту до нього, як суспільно необхідного нормативно-правового акту, який надасть змогу усувати зловживання та кваліфікувати діяння, як корупційні, з боку працівників органів внутрішніх справ та охорони здоров’я, які мають місце в сучасному суспільстві в зв’язку з відсутністю подібного нормативного акту.

-         за наслідками розгляду порушеного питання в даному звернені на засіданні Комітету, в установленому порядку звернутися до Голови Верховної Ради України з проханням взяття на власний контроль питання повторної подачі Мінрегіонбудом України, зазначеного вище наказу, головним розробником якого воно являється, та його державної реєстрації Мінюстом України, та надання відповідних доручень (звернень тощо) Уряду.

 

Додатки:

1.     Копія Рішення розширеного засідання Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України від 31.01.2012 – на 3 арк.;

2.     Копія Доручення Прем’єр-міністра України від 08.02.2012 №5665/0/1-12 – на 4 арк.;

3.     Копія Протоколу робочої наради щодо обговорення проблем, пов’язаних із діяльністю суб’єктів господарювання, що надають ритуальні послуги, та вироблення дієвих шляхів від 16.02.2012 №1 – на 5 арк.;

4.     Копія Протоколу круглого столу з питань обговорення проблем пов’язаних із діяльністю суб’єктів господарювання різних форм власності, що надають ритуальні послуги, та вироблення дієвих шляхів їх розв’язання від 27.04.2012 №1 – на 2 арк.;

5.     Копія проекту наказу Мінрегіонбуду України від 16.09.2013 №449 «Про затвердження Змін до Необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення» - на 2 арк.;

6.     Копія Порівняльної таблиці до проекту наказу – на 2 арк.;

7.     Копія проекту Змін до Необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення – на 2 арк.;

8.     Копія Пояснювальної записки до проекту наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства «Про затвердження змін до Необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення» - на 6 арк.;

9.     Копі Аналізу регуляторного впливу до проекту наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства «Про затвердження змін до Необхідного мінімального переліку вимог щодо порядку організації поховання і ритуального обслуговування населення» - на 6 арк.;

10.            Копія наказу Міністерства юстиції України від 07.10.2013 №2121/5 – на 1 арк.;

11.            Копія Висновку про доопрацювання нормативно-правового акта (наказу Мінрегіонбуду України від 16.09.2013 №449) – на 6 арк.